Låna pengar trots betalningsanmärkning

Låna pengar trots betalningsanmärkning – hitta långivare snabbt enkelt och smidigt direkt online. 

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning ger dig betydande problem att ta lån, skaffa teleabonnemang eller starta eget. Här får du lära dig om vad en betalningsanmärkning egentligen är, samt att du får lite tips på hur du kan undvika att hamna i kronofogdens register. En betalningsanmärkning är en signal om att du har dålig ekonomi och har missköt dina inbetalningar av räkningar och lån. En betalningsanmärkning kan leda till att du får svårigheter att ta lån, skaffa bostad, skaffa teleabonnemang eller starta eget företag. Du kan till om med få problem att hitta ett jobb.

Missuppfattning

Det finns en utbredd missuppfattning om att det är kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar. Det är helt felaktigt; en betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll (däribland från kronofogdemyndigheten) och därefter använder vid kreditupplysningar.

Signalerar en betalningsanmärkning

Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, exempelvis kronofogdemyndigheten. Om du har en skuld till en kreditgivare som du inte har betalt så kan denne ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Kronofogden utfärdar därefter ett utslag som fastslår att du är rättsligen skyldig att betala. Det kallas för betalningsföreläggande. Kronofogden tar ut en avgift på 500 kr för detta, som läggs till dina övriga skulder. Utslaget registreras hos kreditupplysningsföretagen – vars register är offentliga – och du får nu en betalningsanmärkning.

Denna anmärkning kvarstår i tre år varefter den enligt lag måste tas bort. Det finns dock ett sätt att undvika en betalningsanmärkning – om du betalar det inbetalningskort som du får från kronofogden inom två veckor så sekretessbeläggs din skuld. Detta är dock endast möjligt om skulden avser staten eller kommunen, till exempel i form av obetald skatt, TV-avgift eller studieskulder hos CSN. Har du skuld till en privat näringsidkare så får du däremot direkt en betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkning som företagare

Har du som företagare dragit på dig en betalningsanmärkning så kvarstår den i fem år. Kreditupplysningsföretagen hämtar dagligen uppgifter från kronofogden vilket innebär att en betalningsanmärkning mycket snabbt blir synbar. Eftersom en betalningsanmärkning innebär betydande svårigheter för sig så bör du göra allt som står i din makt för att undvika en sådan. Ta kontakt med kreditgivaren och försök få till stånd en avbetalningsplan innan ditt fall hamnar hos kronofogden.